Sogn & Fjordane Kunstmuseum

Signalbygg i Førde Sentrum!

På den gamle meieritomta midt i Førde sentrum vart det nye Sogn & Fjordane Kunstmuseum ferdigstilt til sommaren 2012. Kunstmuseet skiller seg ut som eit særeige bygg med lyssatte glassfasadar. Arbeidet vart utført i totalentreprise med Fylkeskommunen som byggherre.

Det samla arealet er ca. 2.400m2.

Du finn meir informasjon om prosjektet på bygg.no og byggaktuelt.no

Fakta

Type bygg: Museum
Kunde: Sogn og Fjordande Fylkesk.
Størrelse: 2400m2
Ferdigstilt: 2012
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: CF Møller Norge AS
Prosjektleiar: Finn Ove Øen