Gartnartenester

Åsen & Øvrelid har ein stab av fagarbeidarar som utfører alle typar anleggsgartnararbeid til rett kvalitet.

For meir informasjon og tilbod kontakt:

Halvar Sunde
Avdelingsleiar betongavdeling
Tlf. 98 28 89 02
halvar@aasen-ovrelid.no