Systeminnreiing og spesialløysingar

Vi leverer og monterer alle typar systeminnreiing, himling og spesialløysingar til kontorbygg, butikk/kjøpesenter, næringslokale, skule, m.m. med fokus på å løyse funksjonskrava til kunden i forhold til utsjånad, og krav til lyddemping og branntryggleik.

Vi leverer og monterer himling tilpassa ditt prosjekt, og har god erfaring med montasje av systemhimling, fasthimling, spiler og metallhimling. Vi kan òg levere himling for utbetring av akustiske eigenskapar i industribygg.

Vi er forhandlar og utfører montasje av DEKO systeminnreiing i Sogn og Fjordane. Her kan vi tilby heilglasveggar med glasdører ved kontorfrontar, og skiljeveggar av tette systemveggar.

Sjå meir www.deko.com.

Døme på område vi har levert til er:

  • Kontorlokale
  • Butikk/kjøpesenter
  • Møterom
  • Konsertsal og scene

Smartglasvegg der ein styrer elektrisk kor gjennomsiktig veggen skal vere. Sjå video nedanfor:

For meir info, kontakt:

Jan Madsen
Prosjektleiar
Tlf. 95 98 56 10
jan.madsen@aasen-ovrelid.no