Prosjektleiing og byggeplassleiing

Åsen & Øvrelid tilbyr tenester som prosjektleiing og byggeplassleiing. Selskapet har ein stab på 20 personar fordelt på godt kvalifiserte prosjektleiarar, byggeplassleiarar og naudsynte støttefunksjonar. Alle tilsette kommuniserer på norsk.

For meir info kontakt:

Finn Ove Øen
Dagleg leiar
Tlf. 95 98 56 18
finn.ove@aasen-ovrelid.no