Medinvestor / partnarskap i andre prosjekt

Åsen & Øvrelid AS, eller selskap tilknytt Åsen & Øvrelid AS, kan delta som medinvestor i selskap som har som føremål å utvikle eit prosjekt eller eit tomteområde. På denne måten kan vi bidra til å tilføre prosjektet kapital og kompetanse som er nødvendig for å få prosjektet realisert.

Under finn du oversikt over dei ulike selskapa og ei kort orientering forretningsområde og referansar.

Åsen & Øvrelid AS (entreprenørfirma)

Åsen & Øvrelid AS kan delta direkte som medeigar i prosjekt. I prosjekt der denne modellen er aktuell er det naturleg at Åsen & Øvrelid AS utfører byggearbeida i totalentreprise.

Vi kan i utgangspunktet ta hand om heile byggeprosjektet frå regulering og prosjektering til ferdigstilling, men ansvarsforhold og rollefordeling vert avtalt prosjektvis med medinvestor.

Referanseprosjekt der Åsen & Øvrelid AS er medeigar:

Å&Ø utvikling AS

Vi kjøper opp tomter og sel ferdige bustader og forretningsseksjonar til deg. Mange år i lokalmarknaden i Sogn og Fjordane har gitt oss gode nettverk og verdifull kunnskap om prosessane kring regulering, prosjektleiing og utbygging. Vi set saman gode lokale prosjektgrupper tilpassa dei einskilde prosjekta, slik at du set igjen med eit godt sluttresultat.

Referanseprosjekt der Å&Ø Utvikling er byggherre:

Øyrane Eigedom AS

Øyrane Eigedom AS har same eigarar som Åsen & Øvrelid AS. Selskapet driv investering i fast eigedom, samt utleige av bygg og utstyr

Selskapet eig og forvaltar følgjande utleigebygg:

  • Øyrane 8 – Brannstasjon/Ytre Etat Førde Kommune ca 1600m2.
  • Fjærevegen 2 – NAF senter 360m2.
  • Fjærevegen 4 – Ahlsell, Kontor, butikk og lager på ca. 1500m2 samt 3000m2 tomt for utvikling.
  • Fjæreveien 9 – Kontorbygg/lager for Åsen & Øvrelid AS 1400m2.
  • Flovegen 3 – Br. Dahl, Kontor og lager 1700m2.

Selskapet har medeigarskap i følgjande selskap:

Ankerløkken Eigedom AS

Øyrane eigedom har eigarandel på 12%. Ankerløkken eig og forvaltar det tidlegare skipverftsområdet på Øyrane i Førde.

I tillegg er Øyrane Eigedom AS deltakar med mindre aksjepostar i Fjord Invest og FJordinvest Sørvest.

Futurum AS

Øyrane Eigedom har 11% eigarandel i selskapet. Futurum AS er eit eigedomsselskap som har stått bak utbygginga av meierikvartalet. Utbygging omfattar Sogn og Fjordane Kunstmuseum (2400m2), Storehagen Atrium (5500m2) og Bygg 3 (3200m2), samt parkeringskjellar under heile kvartalet (4500m2).

I tillegg til medeigarskap gjennom Øyrane Eigedom har Åsen & Øvrelid AS hatt ei betydeleg rolle i utviklinga av prosjekta, og har gjennomført alt av byggearbeid i totalentrepriser.

Nedanfor finn du meir informasjon om prosjekta som inngår Futurum si utbygging av meierikvartalet.