SAR

SAR

Prosjektet består av totalt ca. 16.500 m2 samla areal som inneheld 4 bygningar og ca. 13.000 m2 med asfaltert areal til vaskeplass, mottaksanlegg, tankanlegg og sorteringsanlegg.

Det er oppført eit kontorbygg på ca. 400 m2 fordelt på to etasjar, garasje og vaskehall på 500 m2, hall for farleg avfall på 570 m2 og sorteringshall på ca. 1330 m2 med ei høgde på 14 m.

Grunnarbeidet vart påbegynt hausten 2012, og  anlegget vart ferdigstillt til sommaren 2013.

For meir informasjon, ta kontakt med prosjektleiar Per Oddne Langedal på tlf. 95 98 56 21.

Fakta

Type bygg: Verkstad/Lager
Kunde:Westco AS
Størrelse: 2800m2
Ferdigstilt: 2013
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Per Oddne Langedal
Byggeplassansvarleg: Tom Årdal