Høgskulen på Vestlandet avd. Førde

Høgskulen

Skulebygg i Førde v/Sentralsjukehuset

Skulebygg for Høgskulen i Sogn & Fjordane avd. Førde. Arbeidet vart utført i hovudentreprise med Statsbygg som byggherre.  Samla areal var ca. 3.600 m2. Bygget vant Førde kommune sin Byggeskikkpris i 2011.

Bygget vart ferdigsstilt i 2006.

Les meir om prosjektet på bygg.no

Fakta

Størrelse: 3600m2
Ferdigstilt: 2006
Entrepriseform: Hovedentreprise