Førde Rådhus

Førde Rådhus nærmar seg ferdigstilling!

Midt i Førde sentrum har Åsen & Øvrelid as bygd Førdes nye Rådhuset.

Arbeidet vart utført som hovudentreprise og har ein samla bygningsmasse på 7.200 m2. Bygget består av 5. etasjar samt vasstett parkeringskjellar.

Bygginga av Førde Rådhus starta våren 2012, og vart ferdigstillt hausten 2013.

Les meir om prosjektet på arkitekten sine nettsider!

På Førde kommune sine heimesider kan ein sjå ein kort video av prosjektet og bileteseriar frå byggearbeidet.

For meir informasjon, ta kontakt med prosjektleiar Finn Ove Øen på tlf. 95 98 56 18.