Eplehagen Omsorgssenter

Illustrasjon

Eplehagen Omsorgsbustader er eit bustadbygg for yngre mennesker med særskilde hjelpebehov. Bygget omfattar totalt 9 bueiningar med tilhøyrande fellesareal, personal- og driftsfunksjonar, totalt ca. 1460 m2 BTA. Prosjektet omfattar og utomhusanlegg med tilkomst,parkering, gangvegar og opparbeida uteområder.

Fakta

Byggestart: Sommaren 2015
Ferdigstilt: 2016
Storleik: 1500m2
Byggherre: Balestrand Kommune.
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland
Arkitekt: Nordplan
Kontraktstype: Totalentreprise.