Avinor – Bringeland Lufthavn

Åsen & Øvrelid AS bygger nytt driftsbygg og VA-anlegg ved Bringeland Lufthavn

Åsen & Øvrelid AS bygger ny driftsbygning og
Entrepriseform: Totalentreprise.
Prosjektleiar: Ronny Østenstad.
Byggestart: Mai 2018.
Ferdigstilling: Hausten 2019.