Hafstadvegen 35 og 37

Hafstadvegen 35 og 37

Kombinert bustad- og forretningsbygg, Førde.

Hafstadvegen 35 i Sentrum Sør, Førde, vart påbegynt våren 2011 og ferdigstilt sommaren 2012 . Dette er eit kombinert forretnings- og bustadbygg, med forretningsareal i 1. etasje og ni leilegheiter i 2.-4. etasje, derav to toppleilegheiter med terrasse.

Hafstadvegen 37 med 13 leilegheiter og næringsareal vart ferdigstilt i 2010.

Første etasje (på gateplan) inneheld ein til to forretningsseksjonar. Underetasjen består av garasje, boder og tekniske rom, og vart utvikla i samband med utbygginga av Hafstadvegen 37 (2009).

Arkitekten om prosjektet:

For meir informasjon, kontakt prosjektleiar Ronny Østenstad, 95 98 56 24

Fakta

Type bygg: Bustad
Kunde: Åsen & Øvrelid AS
Ferdigstilt: 2009
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arkitektkontoret Erling Haugen AS
Prosjektleiar: Per Oddne Langedal