ZikZak – Bustadblokk

Åsen & Øvrelid AS  har utført alt betongarbeid på terraasseblokka  ZikZak på Falkenstein i Førde.

Arbeidet starta 15.april og var avslutta 1.desember 2019. Omlag 12 mann frå Åsen & Øvrelid har arbeidd der i denne perioden

Fakta

Type bygg: Bustadblokk
Kunde: Gravdal Prosjektutvikling
Størrelse: 5.000 m² + Parkeringkjellar
Ferdigstilt: 1 Desember 2019
Entrepriseform: Underentreprise
Prosjektleiar: Halvar Sunde
Byggeplassansvarleg: Tom Årdal