SVGS/Vitensenter – Kaupanger

Åsen & Øvrelid A/S har inngått kontrakt med Sogn og Fjordane Fylkeskommune om samhandligsfase for bygging av Vitensenter og nye lokaler for transport og logistikk, yrkessjåførfag, og anleggsteknikk til Sogndal vidaregåande skule.

Prosjektet ligg på Kaupanger, like ved RV5, og har eit samla areal på 3.600m2 BRA + carport og vaskehall for tunge køyretøy.

I samhanslingskontrakten ligg det ein intensjon om totalentreprisekontrakt for prosjektet. Totalverdi på kontrakten utgjer i overkant av 100 mill

I samhandlingsfasen er det overordna målet å optimalisere prosjektet både økonomisk og funksjonelt opp mot dei krav og ønskjer som brukarane av bygget har.

Samhandlingsfasen er planlagt ferdig til 10/3.20

Planlagt byggestart primo mai 20, og fedigstilling til 1/7-21

Bygget er tilbydd som «massivtrebygg», og det er stor fokus på både CO2 avtrykk og milkøprofil både i løysingar og materialbruk.

For Å&Ø vert det å bygge i massivtre ei ny og spennande utfordring

Fakta

Type bygg: Skulebygg
Kunde: Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Størrelse: 3.600m2
Ferdigstilt: 2021
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Leif Arne Aasen
Byggeplassansvarleg: