Vassenden Omsorgssenter

Vassenden omsorgssenter

Eksisterande sjukeheim på Vassenden skal byggast om til omsorgsbustadar. Det er planlagt 11 nye omsorgsbustadar i 2. etasje i eksisterande sjukeheim, og en ny omsorgsbustad i del av bygning som i dag har omsorgsbustadar. Det er også planlagt mindre tiltak på 1.etasje plan under dei nye omsorgsbustadane.

Mellombygg mellom dagens sjukeheim og omsorgsbustadar skal ha en mindre ombygging.

Det skal installerast eit nytt varmepumpeanlegg med grunnvarme, og nytt reservestraumsaggregat.

Fakta

Ferdigstilling: 2016
Storleik: 2600m2
Byggherre: Jølster Kommune
Prosjektleiar:Leif Arne Aasen.
Arkitekt: Arki Arkitekter
Entrepriseform Totalentreprise.