Storehagen Atrium

Storehagen Atrium

Første byggsteg i kvartalet ved gamle meieritomta i Førde ferdigstilt!

Det er felles parkeringskjellar under heile tomta som er delt av Storehagen Atrium, kunstmuseet og Bygg 3 (under oppføring).

Bygningsmassen rundt dette bygget er på totalt 9500 m2, og har Lotteri- og stiftelsestilsynet, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Pasient- og brukarombodet, Bufetat, Konfliktrådet, DnB NOR og SpareBank1 som leigetakarar.

Prosjektet vart ferdigstilt sommaren 2010.

Les meir om prosjektet hos bygg.no

Fakta

Type bygg: Kontor + Parkeringskjellar
Kunde: Futurum AS
Størrelse: 5000+4700 m2
Ferdigstilt: 2010
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Finn Ove Øen
Byggeplassansvarleg: Ove Holsen