Naustdal barne- og ungdomsskule

Naustdal Barne og Ungomsskule

Ny spesialromsfløy ved Naustdal Barne- og ungdomsskule.

Arbeidet med ny spesialromsfløy ved Naustdal barne- og ungdomsskule starta i November 2014. Rommet skal huse naturfagsrom, skulekjøkken, kantine med scene, og sløydsal.

Fakta

Type bygg: Nybygg spesialromsfløy
Kunde: Naustdal Kommune
Størrelse: 1300+500
Ferdigstilt: 2016
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Nordplan
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland