Luftambulansebase

Åsen & Øvrelid AS har ferdigstilt ny luftambulansebase i Førde!

Åsen & Øvrelid fekk i 2013 tildelt arbeidet med å bygge den nye luftambulanse basen ved Førde Sentralsjukehus.

Prosjektet er ei samlokalisering av ambulansestasjon, AMK-sentral og luftambulanse med hangar og helikopterdekke. I tillegg vart det levert eit eige reservekraftsbygg med 2 stk. reservestraumsaggregat.

Arbeidet vart utført som totalentreprise med eit samla areal på ca. 3000m2 + heilikopterdekke på 900m2.

Her kan du lese kva NRK Sogn & Fjordane skriver om prosjektet.

Fakta

Ferdigstilling: 2014
Storleik: 3300+1500m2
Byggherre: Helse Førde
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland
Arkitekt : Solem Arkitektur AS
Entrepriseform: Generalentreprise