Kolvikbakken Ungdomsskule – Ålesund

Åsen & Øvrelid A/S har inngått kontrakt med Ålesund kommune om samhandlingsfase for bygging av nye Kolvikbakken Ungdomsskule.

Prosjektet ligg på Kolvikbakken like innanfor Ålesund sentrum. Eksisterande skule skal rivast i løpet av våren 2020 før bygging tek til.

Den nye skulen er dimensjonert for tre ungdomstrinn med til saman 450 elevar. I tillegg skal det førast opp ein idrettshall med tilhøyrande garderobeanlegg. Idrettshallen skal byggast som ein full handballhall med mål 25x45m, i tillegg til styrkerom.

I samhandlingskontrakten ligg det ein intensjon om totalentreprisekontrakt for prosjektet. Totalverdi på kontrakten utgjer i overkant av 160 mill. eks mva.

I samhandlingsfasen er det overordna målet å optimalisere prosjektet både økonomisk og funksjonelt opp mot dei krav og ønskjer som brukarane av bygget har.

Samhandlingsfasen er planlagt ferdig til mars 2020, og prosjektet skal då være klar til søknad om rammeløyve. Då startar detaljprosjektering fram mot byggestart.

Planlagt byggestart er i juli 2020 og ferdigstilling til mars 2022.

Bygget er tilbydd som «massivtrebygg» med opsjon for bygging med tradisjonelt bæresystem. Prosjektet vert leia av Åsen og Øvrelid As sitt nye dotterselskap i Møre & Romsdal, med kontoradresse Ålesund.

Fakta

Type bygg: Skulebygg og idrettshall
Kunde: Ålesund Kommune
Størrelse: 7.200 m²
Ferdigstilt: 2022
Entrepriseform: Samspel til totalentreprise
Prosjektleiar: Tor Laxaa
Prosjekteringsleiar: Sølve Grimstad
Byggeplassansvarleg: Sverre Ulvestad