Gloppen Omsorgssenter

I Sandane sentrum skal Åsen & Øvrelid bygge nytt omsorgssenter for Gloppem Kommune. Arbeidet skal utførast som Design & Build og har ein samla bygningsmasse på 2.400 m2.

Arki Arkitekter AS har teikna løysinga som er eit tilbygg til eksisterande omsorgssenter.

Byggestart i mars 2019, planlagt ferdigsstilt hausten 2020.

Fakta

Type bygg:Omsorgsbustadar
Kunde: Gloppen Kommune
Størrelse: 2400m2
Ferdigstilt: Pågår
Entrepriseform: Design & Build
Arkitekt: Arki Arkitekter AS
Prosjektleiar: Leif Arne Åsen
Byggeplassleiar: Ove Hoslen