Bergum 1 & 2

Fasadar i kombinasjon platekledning og trekledning

Bergum 1 har 8 husvære. Fasadar i kombinasjon platekledning og trekledning. Ferdig 2005.

Bergum 2 14 husvære, alle med sørvendte altanar/takterrassar. Felles, sørvendt uteareal. Fasadar i kombinasjon platekledning og trekledning.  Ferdig 2006.

Bygga vann Førde Kommune sin Byggeskikkpris for 2007.

For fleire opplysningar om dette prosjektet, kontakt prosjektleiar Helge Øvrelid, tlf. 982 88 901.