Bankhagen Sande

Leilegheiter og Butikk

I Sande sentrum har Åsen & Øvrelid as bygd forretningsbygg med bustader på toppen for Tyssekvam Holding. Arbeidet vart utført som totalentreprise og har ein samla bygningsmasse på 2.300 m2

Bustadene på toppen går over to etasjar og har kvalitetar som einebustader. I første etasje er Matbutikk (SPAR)

Fakta

Type bygg: Næring/Bustad
Kunde: Tyssekvam Holding
Størrelse: 2300m2
Ferdigstilt: 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Xform
Prosjektleiar: Jan Madsen
Byggeplassansvarleg: Hans Martin Holsen