Amfi Florø

Åsen & Øvrelid bygger nytt kjøpesenter i Florø for AMFI Bygg Florø. Arbeidet vert utført som totalentrepriseog har ein samla bygningsmasse på 3.000 m² + omarbeiding i eksisterande senter. 

Utbygginga er eit tilbygg til eksisterande senter, og har areal for butikkar, varemottak og parkering. 

Planlagt ferdigstilling er haust 2019.

Fakta

Entrepriseform: Totalentreprise.
Prosjektleiar: Ronny Østenstad.
Byggestart: Mai 2018.
Ferdigstilling: Hausten 2019.