Referanseliste

Undervisningsbygg

Kolvikbakken Ungdomsskule – Ålesund

Type bygg: Skulebygg og idrettshall
Kunde: Ålesund Kommune
Størrelse: 7.200 m²
Ferdigstilt: 2022
Entrepriseform: Samspel til totalentreprise
Prosjektleiar: Tor Laxaa
Prosjekteringsleiar: Sølve Grimstad
Byggeplassansvarleg: Sverre Ulvestad

Les meir om prosjektet

SVGS/Vitensenter – Kaupanger

Type bygg: Skulebygg
Kunde: Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Størrelse: 3600
Ferdigstilt: 2021
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Leif Arne Aasen

Les meir om prosjektet

Dingemoen skule– Dale i Sunnfjord

Type bygg: Skule
Kunde: Fjaler Kommune
Størrelse: 5.400 m²
Byggestart: 2019
Ferdigstillast: 2021
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arki
Prosjektleiar: Ronny Østenstad

Les meir om prosjektet

Førde Kulturskule

Type bygg: Kultur/undervisning
Kunde: Førde Kommune
Størrelse: 1800m2
Ferdigstilt: Pågår
Entrepriseform: Generalentreprise
Prosjektleiar: Finn Ove Øen
Byggeplassansvarleg: Andreas Førde

Les meir om prosjektet >

Solsida barnehage avd. Toene

Type bygg: Barnehage
Kunde: Førde Kommune
Størrelse: 650
Ferdigstilt: 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Per Oddne Langedal

Les meir om prosjektet >

Naustdal Skule

Type bygg: Nybygg spesialromsfløy
Kunde: Naustdal Kommune
Størrelse: 1300+500m2
Ferdigstilt: 2016
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Nordplan
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland

Les meir om prosjektet >

Sande Skule og Fleirbrukshall

Type bygg: Skule/Hall
Kunde: Gaular Kommune
Størrelse: 2000m2
Ferdigstilt: 2014
Entrepriseform: Design & Build
Arkitekt: Nordplan
Prosjektleiar: Per Oddne Langedal

Les meir om prosjektet >

Nærleiken Barnehage

Type bygg: Barnehage
Kunde: Kyrkjevegen BHG AS
Størrelse: 2000
Ferdigstilt: 2014
Entrepriseform:Totalentreprise
Prosjektleiar: Ronny Østenstad
Byggeplassansvarleg: Ove Holsen

Les meir om prosjektet >

Sogndal vidaregåande skule

Type bygg: Skule og kulturhus
Kunde: Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Størrelse: 12000 m2
Ferdigstilt: 2012
Entrepriseform: Design & Build
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland
Byggeplassansvarleg: Tom Årdal

Les meir om prosjektet >

Eid vidaregåande skule og kulturhus (Opera Nordfjord)

Type bygg: Skule og kulturhus
Kunde: Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Størrelse: 9500m2
Ferdigstilt: 2009
Entrepriseform: Design & Build
Arkitekt: Nordplan
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland
Byggeplassansvarleg: Jan Erik Gjerland

Les meir om prosjektet >

Høgskulen på Vestlandet avd. Førde

Størrelse: 3600m2
Ferdigstilt: 2006
Entrepriseform: Hovedentreprise

Les meir om prosjektet >

Helse- og omsorgsbygg

Gloppen Omsorgssenter

Type bygg: Omsorgsbustadar
Kunde: Gloppen Kommune
Størrelse: 2400m2
Ferdigstilt: Pågår
Entrepriseform: Design & Build
Arkitekt: Arki Arkitekter AS
Prosjektleiar: Leif Arne Åsen

Les meir om prosjektet >

PHV Helse Førde

Type bygg: Sjukehus/Psykisk Helsevern
Kunde: Helse Førde
Størrelse: 7000m2
Ferdigstilt: Pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Norconsult
Prosjektleiar: Finn Ove Øen
Assisterande prosjektleiar: Stig Sunde

Les meir om prosjektet >

Sogndal helse og omsorgssenter

Type bygg: Omsorgssenter/Legevakt
Kunde: Sogndal Kommune
Størrelse: 7200m2
Ferdigstilt: 2018
Entrepriseform: Hovedentreprise
Arkitekt: Nordplan
Prosjektleiar:Stig Sunde

Les meir om prosjektet >

Eid Omsorgssenter

Type bygg: Omsorgssenter
Kunde: Eid Kommune.
Størrelse: 3880m2
Ferdigstilt: 2017
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland
Byggeplassansvarleg: Ove Holsen

Les meir om prosjektet >

Vassenden Omsorgsenter

Type bygg: Omsorgsbustadar
Kunde: Jølster Kommune
Størrelse: 2600m2
Ferdigstilt: 2016
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arki Arkitekter AS
Prosjektleiar: Leif Arne Aasen

Les meir om prosjektet >

Eplehagen Omsorgsbustader

Type bygg: Omsorgsbustadar
Kunde: Balestrand kommune
Størrelse: 1500m2
Ferdigstilt: 2016
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Nordplan
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland

Les meir om prosjektet >

Skei Omsorgssenter

Type bygg: Omsorgssenter
Kunde: Jølster kommune
Størrelse: 2350m2
Ferdigstilt: 2015
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arki Arkitekter
Prosjektleiar: Leif Arne Aasen
Byggeplassansvarleg: Ove Holsen

Les meir om prosjektet >

Svelgen Omsorgsenter

Type bygg: Omsorgssenter/Legevakt
Kunde: Bremanger kommune
Størrelse: 5650m2
Ferdigstilt: 2015
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Nordplan AS har vore leverandør til totalentreprenør Åsen & Øvrelid i detalj- og byggefase.
Prosjektleiar: Stig Sunde

Les meir om prosjektet >

Pre-hospitaltbygg Helse Førde

Type bygg: Luftambulansebase inkl. landingsdekke for helikopter
Kunde: Helse Førde
Størrelse: 3300-1500m2
Ferdigstilt: 2014
Entrepriseform: Generalentreprise
Arkitekt: Solem Arkitektur AS
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland
Byggeplassansvarleg: Tom Aardal, Jan Erik Gjerland

Les meir om prosjektet >

Omsorgsbustader Førde

Type bygg: Omsorgsbustadar
Kunde: Førde kommune
Størrelse: 2800m2
Ferdigstilt: 2012
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Stig Sunde
Byggeplassansvarleg: Helge Fitje

Les meir om prosjektet >

Førde helsetun

Type bygg: Omsorgsbustadar
Kunde: Førde Kommune
Størrelse: 9500m2
Ferdigstilt: 2002

Les meir om prosjektet >

Næring/Kontor

Rema1000-Europris Nordfjordeid

Type bygg: Forretning
Kunde: Retail 1
Størrelse: 2500m2
Ferdigstilt: Desember 2019
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Leif Arne Åsen

Les meir om prosjektet >

Avinor-Bringeland lufthavn

Type bygg: Driftsbygg
Kunde: Avinor
Størrelse: 1200m2
Ferdigstilt: Pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Ronny Østenstad
Byggeplassansvarleg: Hans Kristian Lundevall

Les meir om prosjektet >

Amfi Florø

Type bygg: Kjøpesenter
Kunde: Avinor
Størrelse: 3000m2
Ferdigstilt: Pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: AMB Arkitekter
Prosjektleiar: Per Oddne Langedal
Byggeplassansvarleg: Vegard Sandnes / Ryszard Kudyba

Les meir om prosjektet >

Førde Tinghus

Type bygg: Forretning/kontor
Kunde: Hjelmelandsgården AS
Størrelse: 2000m2
Ferdigstilt: Pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Mestres Wåge Arquitectes
Prosjektleiar: Jan Madsen
Byggeplassansvarleg: Hans Martin Holsen

Les meir om prosjektet >

Kremmergården

Type bygg: Forretning/kontor
Kunde: RRH Holding
Størrelse: 8800m2
Ferdigstilt: Pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Plot Arkitekter as
Prosjektleiar: Leif Arne Aasen
Byggeplassansvarleg: Ove Holsen

Les meir om prosjektet her og her >

PWC Førde

Type bygg: Kontorer
Ferdigstilt: 2017
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Jan Madsen

Les meir om prosjektet her >

Campus Fosshaugane

Type bygg: Kontor (tilbygg)
Kunde: Sogndal Fotball
Størrelse: 2500m2
Ferdigstilt: 2017
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arkitektkontoret 4B
Prosjektleiar: Leif Arne Aasen
Byggeplassansvarleg: Jan Gryttingslien, Tom Årdal

Les meir om prosjektet her >

Berge & Co

Type bygg: Forretning/bilverkstad
Kunde: Bergehuset AS
Størrelse: 2500m2
Ferdigstilt: 2016
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Ronny Østenstad

Les meir om prosjektet her >

Amfi Eid

Type bygg: Kjøpesenter
Kunde: Moengården Vest AS
Størrelse: 6700m2
Ferdigstilt: 2016
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland
Byggeplassansvarleg: Ove Holsen

Les meir om prosjektet her >

Høyanger Rådhus

Type bygg: Kontor/Rådhus (rehab)
Kunde: Høyanger Kommune
Størrelse: 2400m2
Ferdigstilt: 2015
Entrepriseform: Hovedentreprise
Arkitekt: Arkitektkontoret A38 as
Prosjektleiar: Ronny Østenstad

Les meir om prosjektet her >

Førde Rådhus

Type bygg: Kontor/Rådhus
Kunde: Førde Kommune
Størrelse: 7200m2
Ferdigstilt: 2013
Entrepriseform: Hovedentreprise
Arkitekt: Nordplan
Prosjektleiar: Finn Ove Øen
Byggeplassansvarleg: Stig Sunde

Les meir om prosjektet her >

Sjøkanten Sogndal

Type bygg: Næring/Bustad
Kunde: Fjordlinje Eiendom AS
Størrelse: 9000+3000m2
Ferdigstilt: 2013
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arkitektkontoret 4B
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland

Les meir om prosjektet her >

SAR Florø

Type bygg: Verkstad/Lager
Kunde:Westco AS
Størrelse: 2800m2
Ferdigstilt: 2013
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Per Oddne Langedal
Byggeplassansvarleg: Tom Årdal

Les meir om prosjektet her >

Gjesdal kraftverk

Type bygg: Kraftverk
Kunde: Futurum AS
Ferdigstilt: 2011

Les meir om prosjektet her >

Storehagen Atrium

Type bygg: Kontor + Parkeringskjellar
Kunde: Futurum AS
Størrelse: 5000+4700 m2
Ferdigstilt: 2010
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Finn Ove Øen
Byggeplassansvarleg: Ove Holsen

Les meir om prosjektet her >

Bustad

Bøen

Type bygg: Bustadblokker
Kunde: ÅØ Utvikling
Ferdigstilt: Planarbeid pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arki Arkitekter AS

Les meir om bustadprosjektet >
Les meir om entreprenørprosjektet >

Førde Sentrum-Langebruvegen

Type bygg: Bustadblokk
Kunde: ÅØ Utvikling
Ferdigstilt: Planarbeid pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arki Arkitekter AS

Les meir om bustadprosjektet >
Les meir om entreprenørprosjektet >

Terrraseblokka – ZikZak

Type bygg: Bustadblokk
Kunde: Gravdal Prosjektutvikling
Størrelse: 5.000 m² + Parkeringkjellar
Ferdigstilt: 1 Desember 2019
Entrepriseform: Underentreprise
Prosjektleiar: Halvar Sunde
Byggeplassansvarleg: Tom Årdal

Les meir om prosjektet

Ulvahaugen

Type bygg: Bustadblokk
Kunde: ÅØ Utvikling
Størrelse: 4500m2
Ferdigstilt: Pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arkitektkontoret A38 as
Prosjektleiar: Stig Sunde

Les meir om bustadprosjektet >
Les meir om entreprenørprosjektet >

Piletunet

Type bygg: Bustadtun
Kunde: Piletunet/ Parken Bustadtun
Størrelse: 2800m2
Ferdigstilt: Pågår
Arkitekt: Arki Arkitekter AS

Les meir om bustadprosjektet >

Kastanjestunet

Type bygg: Bustadtun
Kunde: Kastanjetunet/ Parken Bustadtun
Størrelse: 2800m2
Ferdigstilt: 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arki Arkitekter AS
Prosjektleiar: Ronny Østenstad
Byggeplassansvarleg: Hans Kristian Lundevall

Les meir om bustadprosjektet >
Les meir om entreprenørprosjektet >

Bankhagen Sande

Type bygg: Næring/Bustad
Kunde: Tyssekvam Holding
Størrelse: 2300m2
Ferdigstilt: 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Xform
Prosjektleiar: Jan Madsen
Byggeplassansvarleg: Hans Martin Holsen

Les meir om prosjektet >

Nedre Bøbakkane

Type bygg: Bustadblokker
Kunde: ÅØ Utvikling
Størrelse: 3800m2
Ferdigstilt: 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arki Arkitekter AS
Prosjektleiar: Ronny Østenstad
Byggeplassansvarleg: Jan Erik Gjerland

Les meir om bustadprosjektet >
Les meir om entreprenørprosjektet >

Byporten- Florø

Type bygg: Næring/Bustad
Kunde: AB Fjordland AS
Størrelse: 6000m2
Ferdigstilt: 2016
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Per Oddne Langedal

Les meir om bustadprosjektet >
Les meir om entreprenørprosjektet >

Storehagen Sameige

Type bygg: Bustad
Kunde: Futurum AS
Størrelse: 3200m2
Ferdigstilt: 2012
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Finn Ove Øen
Byggeplassansvarleg: Ove Holsen

Les meir om prosjektet >

Lindbøen

Type bygg: Bustad
Kunde: Lindbøen Eigedom as
Størrelse: 26 leilegheiter
Ferdigstilt: 2012
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Per Oddne Langedal

Les meir om prosjektet >

Huustunet

Type bygg: Bustadblokk
Størrelse: 25 leilegheiter
Ferdigstilt: 2011

Les meir om prosjektet >

Haftstadvegen 37 og 35

Type bygg: Bustad
Kunde: Åsen & Øvrelid AS
Ferdigstilt: 2009
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arkitektkontoret Erling Haugen AS
Prosjektleiar: Per Oddne Langedal

Les meir om bustadprosjektet >

Kultur

Førde Kulturskule

Type bygg: Kultur/undervisning
Kunde: Førde Kommune
Størrelse: 1800m2
Ferdigstilt: Pågår
Entrepriseform: Generalentreprise
Prosjektleiar: Finn Ove Øen
Byggeplassansvarleg: Andreas Førde

Les meir om prosjektet >

Larris scene – Sunnfjord Hotell

Type bygg: Kuturscene i Hotell
Kunde: Sunnfjord Hotell AS
Størrelse: 1200m2
Ferdigstilt: 2017
Entrepriseform: Design & Build
Prosjektleiar: Jan Madsen
Byggeplassansvarleg: Andreas Førde

Les meir om prosjektet >

Norsk Reiselivsmuseum

Type bygg: Museum
Kunde: Statsbygg
Størrelse: 1550m2
Ferdigstilt: 2014
Entrepriseform: Generalentreprise
Arkitekt: Askim og Lantto Arkitekter
Prosjektleiar: Bjørnar Haveland

Les meir om prosjektet >

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Type bygg: Museum
Kunde: Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Størrelse: 2400m2
Ferdigstilt: 2012
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: CF Møller Norge AS
Prosjektleiar: Finn Ove Øen

Les meir om prosjektet >

Rehabilitering Kinosal Førdehuset

Type bygg: Kinosal/Scene
Kunde: Førde Kommune
Størrelse: 1000m2
Ferdigstilt: 2011
Entrepriseform: Hovedentreprise
Prosjektleiar: Per Oddne Langedal
Byggeplassansvarleg: Stig Sunde

Les meir om prosjektet >

Naustdalshallen 2

Type bygg: Vektløftarbygg
Kunde: Naustdal Kommune
Størrelse: 350m2

Les meir om prosjektet >