Eigne prosjekt

Å&Ø Utvikling AS

Selskapet er 100% eigd av Åsen & Øvrelid AS. Å&Ø Utvikling driv utbygging av eigenregiprosjekt, som innebær erverv av tomt, og omsetting av fast eigedom (sal av bustader og forretningsseksjonar).

Selskapet har som strategi å reindyrke utvikling av prosjekt for sal, og er ein aktuell kjøpar av tomteland eller eigedomar med utviklingspotensiale.

 Informasjon om kommande prosjekt frå Å&Ø Utvikling:

  • Tun 11: Planlagt bustadblokk og rekkehus på Vie.
  • Nedre Bøbakkane: Planlagte bustader. Reguleringsarbeid pågår.
  • Ulvahaugen Sogndal: Planlagt bustadblokk.

 

Referansar

Nedre Bøbakkane

Nedre Bøbakkane, Førde.   Fleire detaljar »

Ulvahaugen

Ulvahaugen Prosjekt Ulvahaugen i Sogndal er eit prosjekt utvikla av Å&Ø Utvikling Prosjektet består av 55 leilegheiter, fordelt på 2 blokker. Parkeringskjellar over 2 etasjar. Byggherre: Å&Ø Utvikling. Entreprise: Totalentreprise. Prosjektleiar: Stig Sunde. Ferdigstilling: Hausten 2018.   31_501060152 31_558537449 31_750439961 31_1080827037

Hafstadvegen 35 og 37

Kombinert bustad- og forretningsbygg, Førde. Fleire detaljar »

Råkane

56 leilegheiter i rekke /tun på Vie i Førde. Fleire detaljar »

Bergum 1 & 2

Fasadar i kombinasjon platekledning og trekledning Fleire detaljar »