Prosjektutvikling

Åsen & Øvrelid ynskjer å være eit naturleg val for tomteeigarar med tankar om nye prosjekt. Mange år i lokalmarknaden i Sogn og Fjordane har gitt oss gode nettverk og verdifull røynsle med prosessane kring regulering, prosjektleiing og utbygging. Vi set saman gode lokale prosjekteringsgrupper tilpassa dei einskilde prosjekta.

Selskapet er ein aktuell partnar som medinvestor i utvikling av forretningseigedommar og bustadprosjekt.

Sjå oversikt over eigne prosjekt —->                  Sjå prosjekt der vi har vore partnar og medinvestor —->