Sogndal Helse og Omsorgssenter

Åsen & Øvrelid AS bygger nytt omsorgssenter i Sogndal!

Utbygging vert utført ved eksisterande omsorgssenter.
Bygget skal, saman med eksisterande bygningsmasse, romm kommunens samla helse og omsorgsstenester.
Bygningsmassen får funksjonar som sjukeheim, legesenter, dagsenter og helsestasjon.

Prosjekter vert bygd i 2 fasar, der Fase 1 vart ferdigstilt mai 2017.
Ombygging i eksisterande bygningsmasse var ferdig i desember 2017.
Oppstart Fase 2 var hausten 2017, og skal ferdigstillast til Jul 2018.

Byggestart: Hausten 2015.
Kontraktsform: Hovudentreprise. bygningsmessige arbeid.
Byggherre: Sogndal Kommune.
Prosjektleiar: Stig Sunde.

 

shos