Sogndal Helse og Omsorgssenter

Asen & Ovrelid

Omsorgssenter i Sogndal!

I Sogndal sentrum har Åsen & Øvrelid bygd nytt omsorgssenter for Sogndal Kommune. Arbeidet vart utført som hovudentreprise og har ein samla bygningsmasse på 7.200 m2

Utbygginga er utført ved eksisterande omsorgssenter i to 2 fasar, der Fase 1 vart ferdigsstilt mai 2017.
Ombygging i eksisterande bygningsmasse var ferdig i desember 2017.
Oppstart Fase 2 var hausten 2017, og var ferdigstilt til Jul 2018.

Bygget skal, saman med eksisterande bygningsmasse, romme kommunens samla helse og omsorgstenester, funksjonar som sjukeheim, legesenter, dagsenter og helsestasjon.

Les meir om prosjektet på bygg.no

Fakta

Type bygg: Omsorgssenter/Legevakt
Kunde: Sogndal Kommune
Størrelse: 7200m2
Ferdigstilt: 2018
Entrepriseform: Hovedentreprise
Arkitekt: Nordplan
Prosjektleiar:Stig Sunde