Sogn & Fjordane Kunstmuseum

Signalbygg i Førde Sentrum!

På den gamle meieritomta midt i Førde sentrum vart det nye Sogn & Fjordane Kunstmuseum ferdigstilt til sommaren 2012. Kunstmuseet skiller seg ut som eit særeige bygg med lyssatte glassfasadar. Arbeidet vart utført i totalentreprise med Fylkeskommunen som byggherre.

Det samla arealet er ca. 2.400m2.

Meir informasjon om prosjektet på bygg.no og byggaktuelt.no

Alle foto:  Copyright © Jonny Engebø