Førde Sentrum – Langebruvegen

I Langebruvegen i sentrum av Førde, har vi under planlegging ei bustadblokk. Vi jobbar no med å utvikle prosjektet og planarbeid er satt i gangPlanlagt salsstart haust 2019.

Fakta

Type bygg: Bustadblokk
Kunde: Å&Ø Utvikling
Ferdigstilt: Planarbeid pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arki Arkitekter AS