Norsk Reiselivsmuseum

Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand.

Hausten 2012 byrja arbeidet med oppføring av nytt Norsk Reiselivsmuseum på ca. 1800 m2 i Balestrand. Bygget rommar utstillingsareal, auditorium, magasin, kontor, kafe og resepsjon/salsdisk.

Fjellet spelar ei aktiv rolle i bygget, og i publikums- og utstillingsareal er det synlege fjelloverflater.

Statsbygg er byggherre på vegne av Kulturdepartementet og dei skriv litt om prosjektet her.