Psykisk helsevern Helse Førde

Åsen & Øvrelid bygger nytt sjukehusbygg til Psykisk Helsevern ved Helse Førde. Arbeidet vert utført som totalentreprise, og har ein samla bygningsmasse på 7.000 m².

Utbygginga startar i vår, planlagt ferdigstilling er i slutten av 2020.

Les omtale i Firda her

Fakta

Type bygg: Sjukehus/Psykisk helsevern
Kunde: Helse Førde
Størrelse: 7.000 m²
Ferdigstilt: Pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Norconsult
Prosjektleiar: Finn Ove Øen
Assisterande prosjektleiar: Stig Sunde