Omsorgsbustader Førde

Omsorgsbustader

Omsorgsbustader i Førde v/Helsetunet

Nye omsorgsbustader ved Helsetunet i Førde vart påbegynt i 2011 og ferdigstilt sommaren 2012. Det vart oppført 29 leilegheiter på tilsaman 2.800 m2.

For meir informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleiar Stig Sunde på tlf. 98 28 89 03.