Nedre Bøbakkane

Nedre Bøbakkane, Førde.

Utbygging vert utført ved eksisterande omsorgssenter.
Bygget skal, saman med eksisterande bygningsmasse, romm kommunens samla helse og omsorgsstenester.
Bygningsmassen får funksjonar som sjukeheim, legesenter, dagsenter og helsestasjon.

Prosjekter vert bygd i 2 fasar, der Fase 1 vart ferdigstilt mai 2017.
Ombygging i eksisterande bygningsmasse var ferdig i desember 2017.
Oppstart Fase 2 var hausten 2017, og skal ferdigstillast til Jul 2018.

Link til meglar

Fakta

Type bygg: Bustadblokker
Kunde: ÅØ Utvikling
Størrelse: 3800m2
Ferdigstilt: 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arki Arkitekter AS
Prosjektleiar: Ronny Østenstad
Byggeplassansvarleg: Jan Erik Gjerland