Kremmergaarden

Åsen & Øvrelid as er totalentreprenør ved oppføring av prosjekt Kremmergaarden i Ålesund sentrum.
Prosjektet er eit påbygg på eksisterande kjøpesenter.
Påbygget består av fire nye etasjar på totalt 9600m2. Etasjane skal nyttast til næringsareal med blanta anna NAV og Tannhelseklinikk.
Oppstart: Våren 2017.
Byggherre: Brosundet Eiendom as, m.fl.
Prosjektleiar: Leif Arne Åsen.