Kastanjetunet

Kastanjetunet

Bustadprosjekt ved Hafstadparken i Førde.
Prosjektet består seg av 55 stk. leilegheiter i ulike storleikar.
Leilegheitene er fordelte på totalt 7. bygningskroppar, med felles garasjekjellar.
Prosjektleiar: Ronny Østenstad.
Byggherre: Parken Bustadtun AS

kastanjen