Kastanjetunet

kastanjen

Bustadprosjekt ved Hafstadparken i Førde.
Prosjektet består seg av 55 stk. leilegheiter i ulike storleikar.
Leilegheitene er fordelte på totalt 7 bygningskroppar, med felles garasjekjellar.

Salssider hos Gravdal

Fakta

Type bygg: Bustadtun
Kunde: Kastanjetunet/ Parken Bustadtun
Størrelse: 2.800 m²
Ferdigstilt: 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arki Arkitekter AS
Prosjektleiar: Ronny Østenstad
Byggeplassansvarleg: Hans Kristian Lundevall