Huustunet

Huustunet

Bustadbygg sentralt i Førde

25 leilegheiter der dei fleste er vendt mot sør og parken (festplassen). Bygget har to heisar, og alle husvære har 2 eller tre fasadar, med gode lysforhold. Felles, skjerma uteareal mot elva og parken.

Fakta

Type bygg: Bustadblokk
Størrelse: 25 leilegheiter
Ferdigstilt: 2011