Førde Helsetun

Fordehelsetun

Helse- og omsorgsbygg i Førde. 

På den gamle sjukeheimstomta vart det i 2002 oppført eit nytt helsetun med service- og omsorgbustader, sjukeheim og terapibasseng. Samla areal var ca. 9500 m2.

Fakta

Ferdigstilling: 2002.