Fleirbrukshall/skule på Sande

Sandehallen

Skule med fleirbrukshall på Sande!

Prosjektet omfatta ny idrettshall med tilhøyrande treningsrom, lagerrom, scene og tribune auditorium, squash-hall og ny undervisningsfløy med klasserom og musikkrom.

Deler av det eksisterande skulebygget vart rive, og innafor dette arealet vart det bygd klasserom, mediatek, auditorium, squash-hall, kantine og driftsom.

Nordplan har teikna den nye fleirbrukshallen.

Fakta

Type bygg: Skule/Hall
Kunde: Gaular Kommune
Størrelse: 2000m2
Ferdigstilt: 2014
Entrepriseform: Design & Build
Arkitekt: Nordplan
Prosjektleiar: Per Oddne Langedal