Bygg 3

Bygg 3

Bygg 3 er tredje og siste byggesteg på gamle meieritomta i Førde.

Frå før er Storehagen Atrium (med m.a. Lotteri- og stiftingstilsynet) og det nye kunstmuseet ferdigstilt.

Bygg 3 inneheld 2500 m2 bustad fordelt på 28 leilegheiter i varierande storleik, i tillegg til om lag 850 m2næringsareal i plan 1. Det er felles parkeringskjellar med dei to andre bygga på meieritomta. Fasaden er tilsvarande som på Storehagen Atrium.

Byggestart var i oktober 2011, og bygget sto klart våren 2013.

For meir informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleiar Per Oddne Langedal, tlf. 95 98 56 21.

Fakta

Type bygg: Bustad
Kunde: Futurum AS
Størrelse: 3200m2
Ferdigstilt: 2012
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleiar: Finn Ove Øen
Byggeplassansvarleg: Ove Holsen