Bøen – Vie

Vi har under planlegging større bustadfelt på Bøen (Vie) der vi ønskjer å legge til rette med om lag 35-40 bueiningar i form av rekkehus og lågblokk.

Innsending av planforslag er planlagt i første del av 2019. Planlagt salsstart haust 2019.

Vieåsen er eit av Førde sine mest attraktiv buområde. Det er gangavstand til barnehagar, barneskule, høgskule, butikkar og sentralsjukehuset. 

Fakta

Type bygg: Bustadblokker
Kunde: Å&Ø Utvikling
Ferdigstilt: Planarbeid pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: Arki Arkitekter AS