Pågåande prosjekt

Åsen& Øvrelid AS er alltid på jakt etter nye oppdrag og har vunne fleire store anbodskonkurransar i fylket (trykk her for medieoppslag). Under ser du prosjekt som er under oppføring eller som har planlagt byggestart i nærast framtid!

Sogndal Helse og Omsorgssenter

Åsen & Øvrelid AS bygger nytt omsorgssenter i Sogndal! Utbygging vert utført ved eksisterande omsorgssenter. Bygget skal, saman med eksisterande bygningsmasse, romm kommunens samla helse og omsorgsstenester. Bygningsmassen får funksjonar som sjukeheim, legesenter, dagsenter og helsestasjon. Prosjekter vert bygd i 2 fasar, der Fase 1 vart ferdigstilt mai 2017. Ombygging i eksisterande bygningsmasse var ferdig i desember 2017. Oppstart Fase 2 var hausten 2017, og skal ferdigstillast til Jul 2018. Byggestart: Hausten 2015. Kontraktsform: Hovudentreprise. bygningsmessige arbeid. Byggherre: Sogndal Kommune. Prosjektleiar: Stig Sunde.   shos  

Nedre Bøbakkane

Nedre Bøbakkane, Førde.   Fleire detaljar »

Kastanjetunet

Kastanjetunet Bustadprosjekt ved Hafstadparken i Førde. Prosjektet består seg av 55 stk. leilegheiter i ulike storleikar. Leilegheitene er fordelte på totalt 7. bygningskroppar, med felles garasjekjellar. Prosjektleiar: Ronny Østenstad. Byggherre: Parken Bustadtun AS kastanjen

Ulvahaugen

Ulvahaugen Prosjekt Ulvahaugen i Sogndal er eit prosjekt utvikla av Å&Ø Utvikling Prosjektet består av 55 leilegheiter, fordelt på 2 blokker. Parkeringskjellar over 2 etasjar. Byggherre: Å&Ø Utvikling. Entreprise: Totalentreprise. Prosjektleiar: Stig Sunde. Ferdigstilling: Hausten 2018.   31_501060152 31_558537449 31_750439961 31_1080827037

Kremmergaarden

Åsen & Øvrelid as er totalentreprenør ved oppføring av prosjekt Kremmergaarden i Ålesund sentrum. Prosjektet er eit påbygg på eksisterande kjøpesenter. Påbygget består av fire nye etasjar på totalt 9600m2. Etasjane skal nyttast til næringsareal med blanta anna NAV og Tannhelseklinikk. Oppstart: Våren 2017. Byggherre: Brosundet Eiendom as, m.fl. Prosjektleiar: Leif Arne Åsen.    

Førde Kulturskule

Førde kulturskule Åsen & Øvrelid as skal bygge Førdes nye Kulturskule. Byggherre: Førde kommune. Kontraktsform: Totalentreprise. Oppstart: våren 2018. Ferdigstilling: Mai 2019.

Solsida barnehage avd. Toene

Åsen & Øvrelid as bygger ny barnehage for Solsida barnehage, avd. Toene. Byggherre: Førde kommune. Kontraktsform: Totalentreprise. Prosjektleiar: Per Oddne Langedal

Avinor - Bringeland Lufthavn

Åsen & Øvrelid AS bygger nytt driftsbygg og VA-anlegg ved Bringeland Lufthavn Fleire detaljar »