Prosjekt

Åsen & Øvrelid AS er blant dei største entreprenørverksemdene i Sogn og Fjordane, med hovudkontor i Førde. Som total- og hovudentreprenør innan offentleg og privat sektor utfører vi omfattande oppdrag i heile fylket. Vi har lang røynsle med alt frå små private oppdrag til store offentlege prosjekt.

Åsen & Øvrelid held for tida på med ei rekke nye prosjekt – Sjå pågåande prosjekt! —>

Her finn du prosjekt som har blitt ferdigstilt dei siste åra – Sjå referansar! —>