Vi sponsar

Åsen & Øvrelid har gjennom alle år støtta lokalsamfunna gjennom aktiv deltaking som sponsor og samarbeidspartnar for både små og store tiltak i det frivillige organisasjonslivet. Dette ønskjer vi å halde fram med også i åra framover.

Åsen & Øvrelid sponsar:

Vi sponser