Vi har utstyret, nøyaktigheita og erfaringa

I Åsen & Øvrelid møter du dyktige fagfolk. Hyggelege fagfolk. Vi legg stoltheita vår i å utføre arbeidet skikkeleg.

Åsen & Øvrelid AS er blant dei største entreprenørverksemdene i Sogn og Fjordane, med hovudkontor i Førde i Sunnfjord, midt på Vestlandet. Som totalentreprenør og hovudentreprenør innan offentleg og privat sektor utfører vi omfattande oppdrag i heile fylket. Vi har lang røynsle med alt frå små private oppdrag til store offentlege prosjekt.