Tenester og spesialløysingar

Vår evne til fleksibilitet og nytenking gjer oss til ei aktiv entreprenørverksemd i kontinuerleg utvikling. Vi har gjennom åra opparbeidd oss ein sentral posisjon i byggemarknaden i Sogn og Fjordane. Åsen & Øvrelid AS ynskjer å halde på denne posisjonen, og må difor vere budd på stadig nye utfordringar både frå byggherre, marknaden og styresmakter si side.

Som totalentreprenør og hovudentreprenør innan offentleg og privat sektor utfører vi omfattande oppdrag i heile Sogn og Fjordane. Ta kontakt med oss for referansar og tilbod.

I tillegg til totalentreprise kan vi hjelpe deg med: